Uspešno završena specijalizovana obuka “Mikroekspresije i njihova primena u procesima medijacije – napredna komunikacijska veština (specijalizovana obuka)​”​

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA OBUKE26.06-27.06.2020. godine., ONLINE Mikroekspresije u neverbalnoj komunikaciji su drugi naziv za facijalnu ekspresiju (izraz lica, mimika). One su spontani (nenamerni, nehotični) pokreti na licu koje uzrokuju kontrakcije facijalnih mišića. Osnovna karakteristika ovih pokreta je da su oni prouzrokovani emocijama koje ljudi u datom trenutku osećaju i traju manje od pola sekunde. …

Uspešno završena specijalizovana obuka “Mikroekspresije i njihova primena u procesima medijacije – napredna komunikacijska veština (specijalizovana obuka)​”​ Read More »