Najave događaja i obuka

"Specijalizovana obuka posrednika za posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja - ONLINE"​

09.10 - 10.10.2020. ONLINE

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA OBUKE
09.10 – 10.10.2020. godine, ONLINE 

VREME ODRŽAVANJA
09.10.2020: 16:00h – 21:30h
10.10.2020: 10:00h – 18:30h

TRAJANJE PROGRAMA
Ukupno trajanje programa je 12 časova (12x45min).
Vremenski period: dva (2) radna dana

BROJ SATI STRUČNOG USAVRŠAVANJA KOJI SE STIČE:
Uspešnim završetkom obuke polaznici stiču 12 sati stručnog usavršavanja

PREDAVAČI:

Slavica Đoković, master pravnik, odeljenje za upravljanje kolateralima ERSTE BANKA

Jelena Gajić, master pravnik, odeljenje za naplatu potraživanja BANCA INTESA

Prof. dr Snežana Knežević, FON

Ass. MSc Stefan Milojević, Mast. ekon., Mast. inž. saobr., direktor sektora za sprečavanje prevarnih radnji -MOODYS STANDARDS

USLOVI ZA UPIS POLAZNIКA
Polaznici moraju imati završenu osnovnu obuku za posrednike u rešavanju sporova kod državnog organa ili organizacije ili pravnog lica kome je izdata dozvola za sprovođenje obuke za posrednike od strane Ministarstva pravde R. Srbije.

SVRHA PROGRAMA
Program „Specijalizovana obuka posrednika za posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja“ namenjen je posrednicima u rešavanju sporova koji žele da se upoznaju sa osnovnim pozitivnim propisima koji regulišu oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja.

CILJ PROGRAMA
Sticanje, usavršavanje, razvoj i održavanje kompetencija u funkciji efikasne primene znanja i veština posrednika pri posredovanju u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja .

Program je prilagođen svim učesnicima koji imaju završenu osnovnu obuku za medijatore kod državnog organa ili organizacije ili pravnog lica kome je izdata dozvola za sprovođenje obuke za posrednike od strane Ministarstva pravde R. Srbije.

КOTIZACIJA
Cena obuke: 20.000rsd
Kotizaciju je moguće platiti na rate.

Ministarsvo pravde R. Srbije odobrilo je NCP-u sprovođenje obuka ONLINE.

"Posrednik kao registrovani subjekt privrednog poslovanja (specijalizovana obuka)"

22.10 - 22.10.2020. ONLINE

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA OBUKE
22.10 – 23.10.2020. godine, ONLINE

VREME ODRŽAVANJA
22.10.2020: 16:00h – 21:30h
23.10.2020: 16:00h – 21:30h

Zašto ova obuka?
– Saznaćete kako da započnete i na koji zakonski način da obavljate privrednu delatnost
– Upoznaćete se sa osnovnim pojmovima o pravnim subjektima i pravnim aktima od značaja za posrednika;
– Upoznaćete se sa svom regulativom koja utiče na obavljanje vaše privredne delatnosti
– Upoznaćete se sa postupkom registracije kod APR-a, kao i radnjama nakon registracije koje posrednik
preduzima (poslovanje, poreske obaveze, obavezno socijalno osiguranje, radno angažovana lica, lična primanja,
poslovanje s inostranstvom i dr.);
– Upoznaćete se sa javim bazama (apr, croso, e-porezi, lpa, e-id, e-uprava, e-zdravlje, poreska uprava, e-katastar,
centralna evidencija ograničenja prava i dr.);
– Upoznaćete se sa finansijskom operativom ( fakturisanje, obavezne evidencije, poslovne knjige, elektronsko
plaćanje, kvalifikovano elektronsko potpisivanje);
– Upoznaćete se sa postupakom inspekcijskog nadzora nad radom posrednika;
– Upoznaćete se sa aktivnim subvencijama u cilju samozapošljavnja;
– Upoznaćete se sa elektronskim poslovnjem i pružanjem usluga na daljinu (on-line);
– Upoznaćete se sa pravnim i etičkim normama nastupa u javnosti
– Po uspešnom završetku specijalzovane obuke, polaznici stiču Uverenje o završenoj specijalzovanoj obuci za posrednika iz odredjenje oblasti. Specijalzovanje obuke su jedan od preduslova za produžetak dozvole za posredovanje (licence) jer predstvaljaju dokaz o kontinuiranom usavršavanju.

TRAJANJE PROGRAMA
Ukupno trajanje programa je 15 časova (15x45min).
Vremenski period: dva (2) radna dana

BROJ SATI STRUČNOG USAVRŠAVANJA KOJI SE STIČE:
Uspešnim završetkom obuke polaznici stiču 15 sati stručnog usavršavanja

PREDAVAČI
Prof. dr Snežana Knežević, dipl. ekon.
Ass. MSc Stefan Milojević, Mast. ekon., Mast. inž. saobr.

SVRHA PROGRAMA
Program “Posrednik kao registrovani subjekt privrednog poslovanja“ namenjen je posrednicima u rešavanju sporova koji žele da se upoznaju sa osnovnim pozitivnim propisima koji regulišu obavljanje delatnosti posrednika u rešavanju sporova, naročito imajući u vidu da se delatnost posredovanja u rešavanju sporova može obavljati isključivo u formi preduzetnika.

Ovaj specijalizovani program polaznicima omogućava adekvatno razumevanje i primenu važećeg Zakona o privredim društvima, Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, Zakona o radu, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Pravilnika o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, Uredbe o klasifikaciji delatnosti i drugih pozitivnih propisa relevantnih za regularno obavljanje delatnosti posrednika u rešavanju sporova s aspekta pravnog i ekonomskog okvira.

CILJ PROGRAMA
Sticanje, usavršavanje, razvoj i održavanje kompetencija u funkciji efikasne primene znanja i veština za primenu regulative.

КOTIZACIJA
Cena obuke: 20.000rsd
Kotizaciju je moguće platiti na rate.

Ministarsvo pravde R. Srbije odobrilo je NCP-u sprovođenje obuka ONLINE.

"Osnovna obuka za posrednika u rešavanju sporova (medijatora) - ONLINE"​

09.11 - 13.11.2020. ONLINE

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA OBUKE
09.11 – 13.11.2020. godine  (16:00h – 21:30h), ONLINE

Program osnovne obuke posrednika sprovodi se u pet radnih dana. U toku jednog radnog dana obuka traje pet časova.

Program obuke za posrednike realizuje se na osnovu Pravilnika o Programu osnovne obuke za posrednika, donetog od strane Ministrstva pravde na osnovu člana 44. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova (Sg.RS.br.55/14).

Cena obuke: 30.000 RSD (moguće je plaćanje na rate)

Po uspešnom završetku osnovne obuke, polaznici stiču Uverenje o završenoj osnovnoj obuci za posrednika, koje je jedan od preduslova za izdavanje dozvole za posredovanje (licence) i upis u Registar posrednika.

Napomena:
 
Za učešće na obuci, svakom polazniku, je neophodan računar sa integrisanim ili eksternim mikrofonom i kamerom, kao i stabilna internet konekcija.
 

Ministarsvo pravde R. Srbije odobrilo je NCP-u sprovođenje obuka ONLINE.