Predavači

Vrsni stručnjaci spremni da sa vama podele svoje znanje i iskustvo.

Jelena Bajić Urošević

Sudija Privrednog suda

Rođena 1984. godine, u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Obrenovcu. Pravni fakultet u Beogradu upisala 2003/04 godine,a završila 2008. godine kao višestruko nagrađivana za najbolje studente,sa prosečnom ocenom 9,74. Poslediplomske – specijalističke studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Korporativno upravljanje završila u maju 2010.godine.

Pravosudni ispit položila 2011. godine. Izvršiteljski ispit položila 2016. godine. Jedan od autora pravne baze podataka Paragraf lex, koautor je knjige ,,Zbirka aktuelne upravno sudske prakse ‘‘u izdanju Paragraf lex d.o.o. Beograd 2017. godine.

Po završenim osnovnim studijama obavila pripravnički staž u Privrednom sudu u Beogradu, a nakon položenog pravosudnog ispita radila godinu dana kao sudijski saradnik u Višem sudu u Beogradu i sedam godina u Apelacionom sudu u Beogradu. Od 2018. godine obavlja funkciju sudije Privrednog suda u Zrenjaninu.

Adv. Ivan Ž. Mijatov

Advokat

Osnivač advokatske kancelarije Mijatov, poseduje veliko iskustvo u oblasti korporativnog prava i posebno je specijalizovan za oblast akcionarskih društava, bankarskog prava i finansija. Iz pomenutih oblasti savetuje i neke od vodećih privrednih društava, kao i državne organe.

Takođe ima i dugogodišnje iskustvo u oblasti medijacije (posredovanja) u kojoj se specijalizovao u oblastima posredovanja u privrednim sporovima, posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizing kuća i osiguranja, posredovanje u oblasti zlostavljanja na radu-mobing. Takođe u okviru sprcijalizacija u oblasti medijacije stekao je i napredna znanja i veštine iz oblasti neverbalne komunikacie  u procesima medijacije i mikroekspresije i njihova primena u procesima medijacije.

Takođe je i sertifikovani predavač odobren od strane Ministarstva pravde za sprovođenje onovne obuke za posrednike. U okviru stručnog usavršavanja stekao je ToT sertifikat sto ga čini osposobljenim i sertifikovanim za prenošenje znanja odraslima.

Osnivač je i Nacionalnog centra za posredovanje u rešavanju sporova koji je vodeći centar za posredovanje i edukaciju posrednika i njegov prvi predsednik.

Ass. MSc Stefan Milojević​

Finansijski i “Fraud” konsultant

Tokom pohađanja srednje škole, dobio je prestižnu tradicionalnu Nagradu Grada Beograda (nekadašnja Oktobarska nagrada) za stvaralaštvo mladih u oblasti naučnoistraživačkog
rada. 2010. godine stekao je Diplomu koja potvrdjuje uspešno završenu obuku za pilota aviona (PPL) u Pilotskoj školi ,,Aero” u Nišu. Završio je osnovne akademske studije na dva programa, te time stekao zvanje – diplomirani ekonomista, i zvanje – diplomirani inženjer menadžmenta.  Završio je master akademske studije, takođe na dva programa, te time stekao zvanja: master ekonomista i master inženjer saobraćaja za bezbednost u vazduhoplovstvu. Trenutno je na doktorskim akademskim studijama.

U cilju profesionalnog usavršavanja završio je veliki broj specijalizovanih obuka/školovanja i učestvovao na mnogim stručnim seminarima/konferencijama.

Stekao je Uverenje o položenom ispitu za inspektora izdato od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave R. Srbije; Sertifikat o uspešno završenom stručnom osposobljavanju za istražitelja zloupotreba i prevarnih radnji u oblasti ekonomsko-finansijske forenzike izdat od strane Republičkog zavoda za sudska veštačenja; Licencu za posredovanje u rešavanju sporova izdatu od strane Ministarstva pravde R. Srbije;  Diplomu koja potvrdjuje uspešno završeno školovanje za Business Coaching u prestižnoj konsultantsko-revizorskoj kompaniji PwC;  Diploma koja potvrdjuje uspešno završeno školovanje Pwc Mini MBA u kompaniji PwC;  Sertifikat o osposobljenosti za koordinatora inspekcijskog nadzora iz nadležnosti organa koji sprovode inspekcijski nadzor prema izvornim i poverenim poslovima u okviru jedinica lokalne samouprave izdat od strane Severnobanatskog upravnog okruga Republike Srbije; Sertifikat o osposobljenosti za Quality System Manager izdat od strane Quality Austria iz Austrije; Sertifikat o osposobljenosti za Information Security Manager-a izdat od strane CIS – Certification & Information Security Service iz Nemačke; Potvrda o osposobljenosti za rad sa izvorima jonizujućih zračenja i sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja, stečena na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu; Sertifikat o završenoj specijalističkoj obuci za poresko savetovanje izdat od strane Privrednog savetnika i Privredne komore Beograda; Sertifikat o završenoj obuci Forenzička revizija izdat od strane NORIPS-a; Sertifikat koji potvrđuje uspešno završenu obuku Zaštita poslovanja i bezbednost informacija izdat od strane Međunarodnog instituta za bezbednost; Sertifikat koji potvrđuje uspešno završenu obuku Praćenje terorizma i organizovanog kriminala izdat od strane Međunarodnog instituta za bezbednost; Sertifikat koji potvrđuje uspešno završenu obuku Krizni menadžment izdat od strane Međunarodnog instituta za bezbednost; Uverenje koje potvrđuje uspešno završenu specijalizovanu obuku za medijatora u oblasti posredovanja u privrednim sporovima izdato od strane Instituta za ekonomsku diplomatiju; Uverenje koje potvrđuje uspešno završenu specijalizovanu obuku za medijatora u oblasti posredovanja u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja izdato od strane Instituta za ekonomsku diplomatiju; ….

Radio je na pozicijama „Accountable manager“ (odgovorni rukovodilac) u pilotskoj Akademiji Air Belgrade Flight Academy, zatim na poziciji stručnog konsultanta Grada Kikinde, a bio je i savetnik direktora u nekoliko privrednih društava, od novembra 2015. obavlja poslove „Accountable manager“ (odgovorni rukovodilac) kao i „Compliance Monitoring Manager“ (odgovorni rukovodilac za praćenje usaglašenosti) u vazduhoplovnoj akademiji Elite Academy, a od juna 2019.  angažovan je i na poslovima direktora sektora „Fraud Prevention and Fraud Investigations“ u okviru preduzeća za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge MOODYS STANDARDS.

Pored redovnog posla radi kao asistent na Fakultetu za finansije, bankarstvo i reviziju u Beogradu (oblast ekonomije i menadžmenta); ovlašćeni predavač na osnovnoj i specijalizovanim obukama za posrednike Ministarstva pravde Republike Srbije za potrebe Nacionalnog centra za posredovanje u rešavanju sporova; ovlašćeni instruktor kabinskog osoblja (od strane Direktorata
civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije) za potrebe Elite Academy, korporativni konsltatant, „Executive Business Coach“, „Fraud Investigator“, Biznis trener (predavač – realizator obuka).

Član ili pridruženi član je u više prestižnih međunarodnih asocijacija Association of Certified Fraud Examiners, International Coach Federation, Balkan Center of the Russian Academy of Natural Sciences.

Objavio je nekoliko stručnih radova i izlagao na više međunarodnih konferencija.

Koautor je monografije “DA LI SMO SIGURNI DA SMO BEZBEDNI?” iz oblasti informacione bezbednosti; udžbenika “ZBIRKA ZADATAKA IZ RAČUNOVODSTVA” iz naučne oblasti računovodstvo i finansije; “MENADŽMENT OBRAZOVANJA I VASPITANJA” iz naučne oblasti menadžment i biznis. Trenutno je u fazi izrade (pisanja)  monografija OBEZBEĐIVANJE U VAZDUHOPLOVSTVU (autor).

Uže naučne oblasti kojima se bavi su: finansijsko računovodstvo, forenzičko računovodstvo i informaciona bezbednost.

tanja-orig-2-EDIT[17674]

Tanja Tatomirović

Komunikolog

Tanja Tatomirović, rođena 1973. godine u Beogradu, komunikolog, direktor je komunikacija za region od 24 zemlje u Evropi i Evroaziji u jednoj od najvećih svetskih IT kompanija.
Bavi se odnosima s javnošću već dve decenije, uz iskustvo koje je sticala u medijima, obrazovanju, petrohemijskoj i naftnoj industriji, telekomunikacijama, te IT sektoru u zemlji i inostranstvu. Vodila je kriznu komunikaciju nagrađenu nacionalnim PRiZnanjem 2010. godine, a iste godine je, kao direktor korporativnih komunikacija najvećeg regionalnog provajdera digitalne TV i interneta, proglašena i za jednu od 50 najvažnijih osoba u digitalnoj televizijskoj delatnosti u Evropi. Vodila je privatizaciju najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu, “Pančevca”. Napisala je udžbenik o radio propagandi za vreme vladavine fašizma u Italiji, ekspert je za “employee advocacy”, u slobodno vreme piše za Thrive Global portal, a bila je i član Saveta za komunikacije globalnog magazina Forbes, za koji je i pisala. Master studije završila je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a tri godine doktorskih studija okončala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, dok doktorat brani na međunarodnim obrazovnim institucijama. Na Vašingtonskom univerzitetu u Sijetlu, SAD, 2019. godine se usavršavala u oblasti društvenih inovacija. Godine 2020. bila je laureat PRO PR GLOBE AWARDS nagrade namenjene stručnjacima koji su doprineli komunikacijama i odnosima s javnošću kroz etičko promovisanje profesije. 
Obuku za posrednika u mirnom rešavanju sporova – medijatora završila je u Nacionalnom centru za posredovanje u rešavanju sporova, a dozvolu za posredovanje 740-09-423/2020-22, izdatu od Ministarstva pravde Republike Srbije, dobila je 2. juna 2020.
Živi na relaciji Srbija – Nemačka.

Dr Irena Popović

Spec. psihijatrije

Osnovne studije završila 2008.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz psihijatrije završila 2015. godine, takođe na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 2013.godine zaposlena u Klinici za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”, inicijalno na poslovima doktora medicine, a od 2015. na poslovima specijaliste psihijatrije. 

Od 2009.do 2013. godine zaposlena u Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju (kasnije preimenovanu u Ustanovu za decu i mlade) “Sremčica”, na poslovima doktora medicine. U istoj Ustanovi radila tri godine i bila na poziciji šefa medicinske službe i PR-a. 

Nakon završenog obavezbog šestomesečnog lekarskog staža i položenog stručnog ispita, radila u okviru projekta Ministarstva zdravlja, u Domu zdravlja Zvezdara. Tokom osnovnih studija medicine, pet godina bila član a četiri ujedno i koordinator udruženja volontera čija se delatnost odnosila na rad sa decom bez roditeljskog staranja, licima sa smetnjama u razvoju i decom obolelom od malignih bolesti.

Gabrijela Tričković

Psihoterapeut

Radila u privatnom preduzeću za transport i tgovinu kao osnivač i komercijalista od 1991. pa do 2002. god. Zatim kao profesor u školi do 2017. U procesu trogodišnje edukacije  dobila Sertifikat za Master life koučing  2016. god.  Nakon još pet godina edukacije – Serifikat za psihoterapiju, koji zvanično dobija 2018. god. (Mentor: Psihoterapeut i osnivač OLI metoda, Nebojša Jovanović).

Drži individualnu, grupnu i partnersku psihoterapiju, psihoterapijske radionice, kao i obuku i stručna usavršavanja prosvetnih radnika, sociologa i psihologa u odgovarajućim institucijama, od skoro i obuku za medijatore. 

Autor nekoliko akreditovanih seminara od kojih su najposećeniji bili: Zainteresovanost učenika je preduslov za učenje, Stvarno i virtuelno u učionici, Valdorf pedagogija u obrazovanju, Kako biti uspešan roditelj, Ko rukovodi vašim životom, Otkrijte svoj temperament – na Evropskom kongresu psihoterapeuta i još dosta raznovrsnih seminara i radionica u OLI centru. 

Autor romana ,, San reke’’ u izdanju Prosvete i zbirke psihoterapijskih eseja ,, Moje Ozdravilište’’u izdanju Niškog kulturnog centra.

Ljiljana Blagojević

Pravobranilac grada

Rođena 10.07.1962. godine u Banja Luci, a od 1967. živi u Beogradu gde je završila  osnovnu i srednju školu, kao i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

U pogledu stečenog obrazovanja, radnog iskustva, kao i poslova koje sam do sada obavljala, navodi sledeće:

1991 – 1993. ADVOKATSKA KANCELARIJA (Advokatski pripravnik)

1994-1998. ADVOKATSKA KOMORA U BEOGRADU (Samostalno obavljanje advokatske delatnosti u advokatskoj kancelariji       registrovanoj u AK Beograd)

1998 – 2012. OBAVLJALA SUDIJSKU FUNKCIJU I TO:
od 1998-2010. – DRUGI OPŠTINSKI SUD U BEOGRADU, kao sudija u građanskom odeljenju Suda i kao istražni sudija    od 2010-2012. – PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU,  sudija građanskog odeljenja Suda
2012- 2014. MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE (Pomoćnik ministra pravde i državne upravde, u Sektoru za pravosuđe  i međunarodnu pravnu pomoć      

2014. REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO (Pomoćnik direktora)
2015. GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA BEOGRADA (Gradski pravobranilac grada Beograda)

1990. PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU 
-Diplomirani pravnik

1993. PRAVOSUDNI ISPIT, položila 1993. godine
-Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom

2008. Doktorand
Upisala doktorske studije –građanski modul – PRAVNI FAKULTET UNIVRZITETA „UNION“ U BEOGRADU, (Nakon uspešno završenih svih šest semestara, trenutno na izradi doktorske disertacije sa temom « Postupak zaštite zaposlenog u slučaju zlostavljanja na radu»)

Posebne obuke:
– Diploma o  završenom tečaju o ljudskim pravima – Organizovan od strane Beogradskog centra za ljudska prava              – Sertifikat Pravosudne akademije o sticanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta                                                                    – Sertifikat o položenom ispitu za javne beležnike
– Obuka za zakonodavni proces (Centar za stručno usavršavanje – pri SUK)
– Obuka za rukovodioce (SUK) 
– Uverenje o završenoj osnovnoj obuci za posrednika – medijatora 
(Izdata Dozvola za posredovanje od strane Ministarstva pravde RS Broj 740-09-169/2016-22 dana 08.04.2016.)
– Uverenja o završenim specijalizovanim obukama za posrednika u rešavanju individualnih i kolektivnih radnih sporova, kao i sporova u privredi            
 – Sertifikat Privredne komore Srbije «EU projekti od A do Z»

Objavljeni radovi:

– 2011. Objavljen autorski rad pod naslovom “Susedska prava  – štetne   imisije” – u časopisu “Pravni život” 5-6/2011.
– 2011. Objavljen tekst pod nazivom “Ustavna žalba kao sredstvo zaštite   ljudskih i manjinskih prava i sloboda” – u časopisu  “Izbor sudske prakse”,br. 1/2011, str. 21 i br. 2/2011, str. 20.)
– 2013. Objavljen autorski rad pod nazivom «Visoki savet sudstva kao garant nezavisnosti pravosuđa u Republici Srbiji» (Fondacija Centar za javno pravo,  «Sudije u pravnom sistemu – izbor sudija u Srbiji i zemljama regiona» str. 11-39.)

 Ostale aktivnosti:

– Učešće u međunarodnom projektu “A European space of  justice” (Organizovano od strane Univerziteta u Bolonji)
– Učešće u  radu Agencije za mirno rešavanje radnih sporova RS (u svojstvu  arbitra)
– Član Komisije ministarstva pravde za polaganje ispita za izvršitelje
– Član Komisije za polaganje državnog stručnog ispita (pri Ministarstvu državne uprave)
– Član Upravnog odbora međunarodnog projekta «Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa za borbu protiv korupcije» – PACS
– Član Nadzornog odbora projekta OSCE – «Institucionalizacija službi za pomoć i podršku oštećenima i svedocima»
– Predsednik Komisije za standardizaciju poslovnog softvera za upravljanje predmetima
– Predsedavajući Upravnog odbora Projekta Delegacije EU «Unapređenje    transparentnosti i efikasnosti javnih tužilaštava i institucija UIKS»
– Član «Saveta za odnose sa evropskim sudom za ljudska prava»
– Član Evropske komisije za efikasnost pravosuđa – CEPEJ
– Učešće u radu mnogobrojnih međunarodnih konferencija
–  Učešće u radu radnih grupa ministarstva pravde za izradu velikog broja zakona
–  Član Saveta za rodnu ravnopravnost grada Beograda

Darko Todorović

Biznis trener i konsultant

Darko Todorović je licencirani posrednik (medijator) i direktor programa Centra za mikroekspresije i govor tela „Partner Team“, biznis trener i konsultant sa više od 18 godina iskustva uz više od 1.600 trening dana sa brojnim kompanijama, organizacijama i institucijama. Sa svojom ekspertizom na polju mikroekspresija i govora tela, sertifikovani je partner i konsultant u čitavom regionu za primenu ove oblasti u pregovaranju i selekciji. Poseduje švajcarsku federalnu PET diplomu (SVEB 2) kao dokaz kvaliteta u pružanju usluga u oblasti edukacije odraslih i sertifikovani je trener i konsultant IFCa (International finance corporation / World Bank group).
 
Poseduje sertifikovanu ekspertizu na polju efikasne primene neverbalne komunikacije u poslovanju (Center for body language, Belgium). 
 
Efikasna i efektivna komunikacija (verbalna i neverbalna) i njena primena u pregovaranje, prodaji, javnim nastupima, vođenju timova i timskom radu, selekciji zaposlenih, prevenciji konflikata i motivisanju, oblast je njegovog rada, delovanja i interesovanja. Konstantno se trudi da obuke koje realizuje unapređuje najnovijim i najsavremenijm, a u isto vreme i najefiksanijim rezultatima istraživanja iz sfere korporativnog i interpersonalnog komuniciranja.  
 
Tokom profesionalne karijere, bio je trening menadžer u kompaniji Stav (zastupnik i distributer Samsung proizvoda za tržišta Srbije i Crne Gore) i account i kreativni direktor u marketing agenciji Razor. Pored toga, ima veliko i upešno iskustvo u prodaji (od operativnih do izvršnih pozicija). Za svoj posao uvek ističe da ga ne voli, već da ga obožava. Njegova poslovna deviza u vezi sa obukama koje realizuje je „da bi trening bio koristan i zanimljiv učesnicima, mora isto to da bude i meni“. Rođen je 1974. godine u Čačku, živi u Beogradu, završio je ekonomski fakultet na Beogradskom univerzitetu, oženjen je i otac dve ćerke.  
Neki od njegovih klijenata za koje je sprovodio treninge su PwC, Henkel, Sberbank, Coca Cola, Uniqa, A1 Telekom, Krka, Nordeus, Ringier Axel Springer, MSD, Banca Intesa, VIP mobile, Strabag, Pro Credit bank,
PSI CRO, BOSH, Delhaize, Ernst & Young, Hyatt regency, KimTec i drugi.

Slavica Đoković

Senior collateral manager

Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, Master prava.

Slavica Đoković, rođena 1976. godine u Gornjem Milanovcu. Živi i radi u Beogradu.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, završila 2002.godine, privredni smer.

Pravosudni ispit položila 2005.godine
Master prava, Modul pravo privrednih društava, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (oblast
korporativnog upravljanja, bankarstvo, osiguranje, stečaj)

Preko 15 godina profesionalnog iskustva u pravosuđu, bankarstvu, privredi.

Od 2002.godine do 2005.godine – Četvrti opštinski sud u Beogradu

Od 2005.godine do 2010.godine – Procredit banka a.d. Beograd

Od 2010.godine I dalje – Erste banka a.d. Novi Sad

2018. – Završena stručna obuka za Procenitelja vrednosti nepokretnosti u skladu sa Zakonom o proceniteljima nepokretnosti

2019. Licencirani medijator-posrednik u mirnom rešavanju sporova, upisan u Registru Ministarstva pravde

2020.godine – nastavljena kontinuirada obuka u oblasti medijacije, kroz Specijalizovane obuke za posredovanju u mirnom rešavanju sporova

2020.godina – Angažovana na poslovima saradnika u edukaciji i obukama pri akreditovanim udruženjima za posredovanje u mirnom rešavanju sporova, koji su akreditovan –poseduje dozvolu za sprovođenje obuke za posrednike Minstarstva pravde

Posebna interesovanja u oblasti ekologije I energetske efikasnosti, učešće na brojnim edukacijama I konferencijama Saveta za zelenu gradnju I unapređenja svih tema u navedenoj oblasti.

2014 – 2020. godine idalje, kontinuirana edukacija I stručno usavršavanje iz različitih oblasti, naročito energetske
psihologije, psihologije, tehnika ličnog razvoja , NLP-a, I koučinga, veština komunikacije, veština prezentacije I drugo.

Pored navedenog, jednog od glavnih motivacija je komunikativnost I razmena znanja, kao I kontinuirana edukacija u različitim oblastima poslovnih preferencija. Usavršavanje je kontinuirano na brojnim seminarima, edukacijama, kao I učešće u svojstvu predavača na brojnim treninzima, predavanjima, radionicama I panelima.Jedan od glavnih motiva u angažovanju na poslovima edukacija I obuka je jeste podizanje opšteg nivoa stručnosti, profesionalizma i etike, naročito kada su potrebe za kontiniranom edukacijom izuzetno složene jer pokrivaju raznovrsne tematske oblasti. Stoga je domen stručnog usavrsavanja potrebno kontinuirano unapređivati I kvantitativno, programskim sadržajem , razmenom znanja I prakse, u cilju što kvalitetnije primene znanja I iskustva u savremenom poslovanju.

Motivisana kontinuiranim ličnim i profesionalnim razvojem, teži da ima uticaj na razvoj okruženja, kreativnost I zajedničke opšte vrednosti.

U Četvrtom Opštinskom sudu u Beogradu završila pripravnički staž kao sudijski pripravnik parničnom, krivičnom,
istražnom, izvršnom i vanparničnom odeljenju suda, kao i u zemljišno – knjižnom odeljenju suda. Deo pripravničkog staža u Trgovinski sud u Beogradu u materiji stečaja, likvidacije, prinudnog poravnanja, u sudskom registru.

Nakon polaganja pravosudnog ispita, obavljala poslove stručnog sudijski saradnika u parničnom odeljenju, Četvrtog Opštinskog suda u Beogradu, na izradi sudijskih odluka u oblasti građanskog prava, referat parnicnog odeljenja, samostalna izrada odluka (presude, rešenja). Obavljala poslove praćenja sudske prakse za parnično, vanparnično odeljenje i izvršno odeljenje suda.

Posle iskustva stečenog u pravosuđu, profesionalnu karijeru nastavila u bankarstvu I to najpre u Procredit banci a.d. Beograd, u periodu od kraja 2005.godine do kraja 2010.godine. Poslove pravnog savetnika obavljala od osnivanja Odeljenja pravnih poslova za pravnu podršku i zastupanje.

Razvojem službe do pozicije Regionalnog koordinatora – šefa službe Regionalni centar Beograd.Pravni poslovi koji su između ostalog bili obuhvaćeni opisom poslovnja su zastupanje banke u svim sudskim sporovima I saradnja sa drzavnim organima, sporazumno rešavanje spornih potraživanja- pregovaranjem i medijacijom, delu restruktuiranje,reprogrami i dr.), kompletan pravni konsalting u oblasti korporativnog I retail segmenta, izrada I upravljanje kompletnom pravnom dokumentacijom u kreditnim poslovima, izrada ugovora za potrebe banke, pravna podrška lizing kući Procredit lizing doo, razvoj aplikacije za vođenje sudskih predmeta, kao I organizacija i upravljanje u okviru pravne službe Regionalnog centra Beograd (služba od ukupno 10 pravnih savetnika). U svom višegodišnjem radu bila mentor većem broju kolega pravnika I ekonomista.

Pored navedenog bila stalni interni trener, na velikom broju održanih internih treninga za zaposlene banke, iz pravnog segmenta, po kome je Procredit banka bila vrlo poznata u pogledu ulaganja u edukaciju, razvoj I obuke zaposlenih.

Dalje profesionalnu iskustvo nastavlja u Erste banci a.d., od kraja 2010.godine, do danas, Odeljenje za
upravljanje kolateralima u portfoliu banke, na poslovima Senior collateral manager.Segment
poslova od osnivanja odeljenja za praćenja kolaterala, obuhvatao je upravljanjem celokupnim portfoliom kolaterala banke u segmentu korporativnih i retail klijenata, pravni konsalting u Sektoru upravljanja strateškim rizicima i Sektoru upravljanja kreditnim rizicima pravnih lica, te saradnja sa Direkcijom za upravljanje rizičnim i spornim plasmanima banke i Odeljenjem za naplatu potrazivanja. Opis poslova podrazumeva stalnu saradnju sa eksternim proceniteljskim kućama i kontrole elaborata procena vrednosti nepokretnosti i pokretnih stvari, zatim izrada politika,procedura, pravilnika i drugih internih akata banke za segment strateških i kreditnih rizika.

Širok opseg oblasti obuhvata I saradnja sa osiguravajućim kućama, lizing drušvom. Poseban deo poslova je saradnja sa Udruzenjem banaka i RGZ-om, proceniteljskim kućama, osiguravajućim društvima, i drugim nadležnim institucijama.

Segment poslova na koji je posebno ponosna je u oblasti edukacije kao predavač i trener u oblasti finansijske edukacije u bankarstvu, stalni član tima za interne obuke i trener u brojnim internim obukama i edukacijama, zatim organizacija radionica i panela sa eksternim saradnicima banke, kao učesnik, organizator i panelista. Trenutno je učesnik u nekoliko internih projekata banke u oblasti treninga Finansijske edukacije za građane, kroz platformu i program “ErsteZnali”, kao jedan od samostalnih predavača. Pored navedenog, učesnik i trener na različitim programima obuka I edukacija.

Profesionalno usavršavanje, obuke I seminari:
Seminari i strucno usavrsavanje u okviru programa Pravosudnog centra, Udruzenja banka, Privredne komore, Pravnog fakulteta u Beogradu, NBS-a, i drugi mnogobrojni stručni seminari iz različih oblasti privrednog prava, Udruženja Procenitelja, I dr.
kontinuirano strucno usavrsavanje iz pojedinih oblasti prava i ucesce u projektima I radnim grupama

Završene edukacije iz različitih oblasti privrednog prava, bankarskog poslovanja, stečaj, naplata potraživanja, obnovljivi izvori energije, zelena gradnja, procene nepokretnosti, medijacije I dr.

Višegodišnji predavač, trener I učesnik na seminarima, radionicama, panelima u oblasti privrednog prava, procena nepokretnosti, finansijske edukacije, bankarskog poslovanja.