Uspešno završena specijalizovana obuka “Mikroekspresije i njihova primena u procesima medijacije – napredna komunikacijska veština (specijalizovana obuka)​”​

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA OBUKE
26.06-27.06.2020. godine., ONLINE

Mikroekspresije u neverbalnoj komunikaciji su drugi naziv za facijalnu ekspresiju (izraz lica, mimika). One su spontani (nenamerni, nehotični) pokreti na licu koje uzrokuju kontrakcije facijalnih mišića. Osnovna karakteristika ovih pokreta je da su oni prouzrokovani emocijama koje ljudi u datom trenutku osećaju i traju manje od pola sekunde.

Mikroekspresije su urođene, nehotične, izvan svesne kontrole i univerzalne za sve kulture. Mikroekspresije su posledica emotivnog stanja osoba . Posmatranjem lica sagovornika, može se prepoznati emotivno stanje u konkretnoj situaciji. Poznavanje mikroekspresija kao komunikacijskog alata omogućava uvećanje ostvarivanja ciljeva medijabilnih procesa.

Zašto ova obuka?
– Dokazano i potvrđeno uvećava koeficijent emocionalne inteligencije od 3 do 20% (MSCEIT test)
– Rezultati napretka su merljivi (ulazni i izlazni test prepoznavanja mikroekspresija)
– Mikroekspresije su univerzalne za sve kulture
– Po uspešnom završetku specijalzovane obuke, polaznici stiču Uverenje o završenoj specijalzovanoj obuci za posrednika iz odredjenje oblasti. Specijalzovanje obuke su  jedan od preduslova za produžetak dozvole za posredovanje (licence) jer predstvaljaju dokaz o kontinuiranom usavršavanju. 
 

TRAJANJE PROGRAMA
Ukupno trajanje programa je 10 časova (10x45min).
Vremenski period: dva (2) radna dana

BROJ SATI STRUČNOG USAVRŠAVANJA KOJI SE STIČE:
Uspešnim završetkom obuke polaznici stiču 10 sati stručnog usavršavanja

PREDAVAČI:
1. Darko Todorović, Dipl. ekon.
2. Ass. MSc Stefan Milojević, Mast. ekon., Mast. inž. saobr.  

USLOVI ZA UPIS POLAZNIКA
Polaznici moraju imati završenu osnovnu obuku za posrednike u rešavanju sporova kod državnog organa ili organizacije ili  pravnog lica kome je izdata dozvola za sprovođenje obuke za posrednike od strane Ministarstva pravde R. Srbije.

SVRHA PROGRAMA
Program “Mikroekspresije i njihova primena u procesima medijacije – napredna komunikacijska veština” je namenjen medijatorima koji žele da otkriju nove i efikasne alate i metode za unapređenje sopstvenih veština vođenja procesa medijacije. Ovaj specijalizovani program polaznicima omogućava adekvatno razumevanje univerzalnih facijalnih ekspresija i njihovu upotrebu u konverzaciji u cilju ostvarivanja ciljeva medijacije.

CILJ PROGRAMA
Sticanje, usavršavanje, razvoj i održavanje kompetencija u efikasnoj primeni znanja i veština u procesima medijacije.

OPŠTI  ISHODI UČENJA
1. Sposobnost prepoznavanja osnovnih mikroekspresija
2. Sticanje veština adekvatnog tumačenja osnovnih mikroekspresija
3. Sprovođenje adekvatnih konverzacijskih tehnika i alata za primenu mikroekspresija u medijabinim procesima

POSEBNI ISHODI UČENJA
1. Sposobnost prepoznavanja adekvatnih „signala“ na licu
2. Sposobnost adekvatnog razumevanja značaja facijalnih ekspresija
3. Sposobnost adekvatnog prepoznavanja pokreta na licu i njihova veza sa emocijom
4. Sposobnost adekvatne i efikasne primene SAID konverzacijske tehnike bazirane na mikroekspresijam

 КOTIZACIJA
 Cena obuke: 20.000rsd
 Kotizaciju je moguće platiti na rate.

Ministarsvo pravde R. Srbije odobrilo je NCP-u sprovođenje obuka ONLINE.